IMG_1370 IMG_1352 IMG_1344

ค่าย 2014

คริสตจักรแบ๊พติสต์ความสว่าง คือสถานที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และภาษาอังกฤษฟรี ขอมาเยี่ยมพวกเรา

 

การเรียนภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์

ทุกวันเสาร์

12:30 – 13:45 น. ที่คริสตจักร

 

การเรียนพระคัมภีร์และกิจกรรมประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์
10:00 – 11:00 น. เรียนรวีวารศึกษา
11:00 – 12:30 น. ประชุมนมัสการพระเจ้า
18:30 – 19:30 น. ประชุมนมัสการพระเจ้า
วันพุธ
18:00 – 18:30 น. ห้องเรียนภาษามือ
18:30 – 19:30 น. ประชุมอธิษฐานและกลุ่มเด็กเรียนพระคัมภีร์