พิธีบัพติสมาวันที่ 5 ตุลาคม 2014

IMG_0780

IMG_0774

IMG_0800

IMG_0791

IMG_0784

IMG_0769