ภาษาแห่งชีวิต – ตอนที่ 1

ภาษาแห่งชีวิต – ตอนที่ 1
ความเหมือนที่แตกต่าง

ช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่า มนุษย์สองคนมีระดับยีนเหมือนกันอยู่ถึง 99 % มีเพียง 1 % เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันในตัวบุคคลในแต่ละทวีปในโลก
มิหนำซ้ำ แม้ว่ามนุษย์สองคนจะมีดีเอ็นเอเหมือนกันเด๊ะขนาดไหนก็ตาม เขาทั้งสองก็ยังมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ดี เช่น ไม่ว่าแฝดเหมือน จะมีดีเอ็นเอเหมือนกันอยู่ 100 % เต็ม แต่พวกเขาก็ยังมีความแตกต่างกันที่ลายนิ้วมือ พระผู้สร้างที่เรามองไม่เห็น ได้ทรงสำแดงให้เราเห็นแล้วว่า ที่มาแห่งความเป็นปัจเจกชนของมนุษย์เราไม่ได้เป็นแต่เพียงรหัสพันธุกรรมธรรมดา ๆ และไม่ได้มาจากแอ่งโมเลกุลมากมายในระบบวิวัฒนาการเท่านั้น แต่พระผู้สร้างทรงสร้างความพิเศษนี้ไว้ในเราพร้อมกับจิตวิญญาณไว้ตั้งแต่แรก