เกี่ยวกับ

คริสตจักรแบ๊พติสต์ความสว่าง
219/5 ถ.ไทยชนะ
ต. เชียงเงิน อ. เมือง
จ. ตาก 63000
โทร: 082-397-1291


View Larger Map