ปาร์ตี้วัยรุ่นศุกร์นี้ 2-7-2014

ปาร์ตี้นี้สำหรับวัยรุ่นอายุ 12-22 ให้ทุกคนแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้ แต่ไม่แต่งตัวเหมือนผี

เชิญเพื่อนมาด้วย

Comments { 0 }

เชิญมาเพื่อวันอีสเตอร์

easter-2013

Comments { 0 }

ภาษาแห่งชีวิต – ตอนที่ 1

ภาษาแห่งชีวิต – ตอนที่ 1
ความเหมือนที่แตกต่าง

ช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่า มนุษย์สองคนมีระดับยีนเหมือนกันอยู่ถึง 99 % มีเพียง 1 % เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันในตัวบุคคลในแต่ละทวีปในโลก
มิหนำซ้ำ แม้ว่ามนุษย์สองคนจะมีดีเอ็นเอเหมือนกันเด๊ะขนาดไหนก็ตาม เขาทั้งสองก็ยังมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ดี เช่น ไม่ว่าแฝดเหมือน จะมีดีเอ็นเอเหมือนกันอยู่ 100 % เต็ม แต่พวกเขาก็ยังมีความแตกต่างกันที่ลายนิ้วมือ พระผู้สร้างที่เรามองไม่เห็น ได้ทรงสำแดงให้เราเห็นแล้วว่า ที่มาแห่งความเป็นปัจเจกชนของมนุษย์เราไม่ได้เป็นแต่เพียงรหัสพันธุกรรมธรรมดา ๆ และไม่ได้มาจากแอ่งโมเลกุลมากมายในระบบวิวัฒนาการเท่านั้น แต่พระผู้สร้างทรงสร้างความพิเศษนี้ไว้ในเราพร้อมกับจิตวิญญาณไว้ตั้งแต่แรก

Comments are closed

เชิญมาเพื่อวันอีสเตอร์

Comments are closed

ข้อท่องจำสำหรับวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์

ข้อท่องจำของผู้ใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้

มาระโก 10:27 “พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง” “

ข้อท่องจำของวัยรุ่นสำหรับสัปดาห์หน้า

เพลงสดุดี 118:6 “มีพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า”

ข้อท่องจำของเด็กๆ สำหรับสัปดาห์นี้

ยอห์น 8:29 “และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” “
Comments are closed

ข้อท่องจำเพื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์

ข้อท่องจำของผู้ใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้

ฮีบรู 11:6 “…ผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์”

ข้อท่องจำของวัยรุ่นสำหรับสัปดาห์หน้า

1 ซามูเอล 15:22ข “ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้”

ข้อท่องจำของเด็กๆ สำหรับสัปดาห์นี้

1 ซามูเอล 15:22ข “ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้”
Comments are closed

ข้อท่องจำสำหรับวันที่29 มกราคม 2555

ข้อท่องจำของผู้ใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้

เอเฟซัส 4:15 “แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์”

ข้อท่องจำของวัยรุ่นและเด็กๆ สำหรับสัปดาห์หน้า

กิจการ 4:29ข “และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า”

Comments are closed

งานวันคริสตมาส 2011

เชิญชวนทุกท่านมาฉลองวันคริสต์มาสกับเรา

วันที่ 23 ธันวาคม 2554
เวลา 19:00 – 21:00 น.

เราจะมี

  • ละคร
  • ดนตรีพิเศษ
  • ขนมพิเศษ
  • เกมส์
Comments are closed

วันคริสตมาสที่คริสตจักร

วันที่ 23 เดือนนี้ เวลา 19:00น. ถึง 21:00น. คริสตจักรจะจัดงานคริสตมาส จะมีละคร อาหารว่าง และเล่นเกมส์ ขอเชิญทุกคนมา

Comments are closed

2011: งานลอยกระทง

คริสตจักรแบ๊พติสต์ความสว่างจะจัดโต๊ที่งานลอยกระทง ช่องที่58และ59 เชิญมาพบเรา

Comments are closed